Materiály ke zpěvníku, které jsme pro vás připravili

Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a témata spojená s novým zpěvníkem. Můžete přidat i svůj vlastní dotaz. Více...

Chorálník

Chorálník k evangelickému zpěvníku obsahuje varhanní či klavírní doprovody ke všem písním. Na jeho přípravě pracovala sedmičlenná skupina varhaníků a hudebníků. Z praktických důvodů vyšel ve dvoudílném sešitovém vydání. První díl obsahuje první dvě kapitoly zpěvníku, druhý díl zbylé čtyři. Více...

Kytarový doprovodník

Přímo ve zpěvníku jsou akordické značky jen u části písní - pouze u „kytarovek“ (například u písní ze zpěvníku Svítá). U většiny dalších nelze harmonickou ani rytmickou složku akordy zcela vyjádřit. Zřejmé potřebě doprovázet na kytaru jsme vyšli vstříc vydáním samostatného doprovodníku pro tyto účely. Více...

Mobilní aplikace

Součástí zpěvníku je také mobilní aplikace. Ta umožňuje vyhledávat a zobrazovat všechny písně. Zobrazení písní je možné v textové podobě či v podobě notového zápisu, k dispozici je také odkaz na varhanní doprovody (chorálník) v PDF. Více...

Nahrávky písní

Na Soundcloudu už je spousta našich nahrávek starých i nových písní. Přehrajte si je a pokud máte vlastní materiály, pošlete nám je. Více...

Převodní tabulka písní

Pro snazší seznámení s novým zpěvníkem jsme připravili tabulku, jejímž prostřednictvím můžete dohledat písně ze starého EZ v novém. Více...

Písně k promítání 

Připravili jsme verzi zpěvníku vhodnou pro promítání přes projektor na plátno či zeď prostřednictvím volně dostupného programu Open LP. Více...

Obaly pro nový zpěvník

Možnost společné objednávky průhledných obalů nového zpěvníku pro sbory ČCE využijte do 15. února. Více...

Našli jste chybu?

Nikdo není dokonalý, ani zpěvník. V díle tohoto rozsahu je obtížné vyhnout se chybám. Můžete si stáhnout opravy nebo nahlásit, co jste našli. Více...

 

 

Kam dál?