Chorálník

Chorálník

Chorálník k evangelickému zpěvníku obsahuje varhanní či klavírní doprovody ke všem písním. Na jeho přípravě pracovala sedmičlenná skupina varhaníků a hudebníků. Z praktických důvodů vyšel ve dvoudílném sešitovém vydání. První díl obsahuje první dvě kapitoly zpěvníku, druhý díl zbylé čtyři. 

Chorálník si můžete koupit za cenu 500 Kč. 

Můžete si ho také prohlédnout:

Upozorňujeme, že tyto náhledy slouží pouze pro vlastní potřebu a k případnému dalšímu užití je třeba uzavřít licenční smlouvu s nositeli autorských práv.

 

Kam dál?