G-2P0JQRB61P

Otázky a odpovědi: na co se nejčastěji ptáte

Proč nový zpěvník?

Zpěvník má odrážet soudobý život církve. Počátky přípravy stávajícího Evangelického zpěvníku (1979) spadají do padesátých let minulého století a jeho podoba je vlastně odrazem vyznávání tvůrců ještě o generaci starších. Celkový výraz a estetika jsou té době poplatné, jakkoli zpěvník přinesl a otevřel ohromné bohatství. To je třeba probrat, očistit, transformovat a přidat k tomu něco nového. Životnost jednoho církevního zpěvníku hymnologové odhadují na 25-30 let. Byl tedy opravdu nejvyšší čas. 

V čem je zpěvník zásadně jiný, nový?

Soudíme, že církevní zpěvník by neměl být jenom „písničkovník“. Nový zpěvník tak přináší i různé další hudební a zpěvní formy, kánony, moderní písničky, responzoriální zpěvy. Cílem je barevnost. Přáli jsme si knihu, která bude provázet člověka v nejrůznějších chvílích: při bohoslužbách, v malých shromážděních, ale také při návštěvách v nemocnici, na setkání mládeže, v osobním ztišení. Přidali jsme také textové oddíly k recitaci – třeba pro chvíle, kdy při setkání není možné zpívat. K písním jsme zařadili také například krátké modlitby pro různé situace.
Usilujeme o to, aby zpěvník pomáhal i k rozvoji osobní zbožnosti, aby byl nejen kancionálem pro bohoslužby, ale i knížkou na nočním stolku. Aby pomohl lidem rozumět bohoslužbám i tomu, co znamená a může znamenat křest a večeře Páně. Rádi bychom modlitby i slova požehnání dovedli z kostela do běžného života.
 

Jak jsou písně řazeny?

Inspirací pro osnovu nového zpěvníku byla osnova nedávno vzniklého zpěvníku Švýcarské reformované církve. Ta vychází ze základního tématu bohoslužby, jež se projevuje v různých podobách v Písmu, církvi, v životě i ve světě.
 

Jak jsou řešena autorská práva?

Všechny písně, jichž se to ve zpěvníku týká (je jich více než 500!) jsou opatřeny licenčními smlouvami či souhlasy autorů a vlastníků autorských práv k publikaci ve zpěvníku jak v tištěné, tak v elektronické podobě. To nám umožňuje také zveřejnit písně na webu či v mobilní aplikaci. Respektování autorských práv je nejen zákonnou povinností, ale též projevem uznání, které si autoři bezpochyby zaslouží.
 

Proč nemají písně ve zpěvníku názvy?

K této praxi jsme přistoupili z úsporných důvodů, zbytečný řádek velkého textu by v konečném součtu znamenal desítky stran navíc. Je to běžná praxe i v jiných zahraničních zpěvnících a spíše otázka zvyku hledat první slova písně rovnou v prvním řádku notové osnovy. Podle názvů písní (incipitů) je samozřejmě možné hledat v rejstříku.
 

Proč musíme u tolika písní obracet při zpěvu stránku?

Až na výjimky (první písně kapitol a některé další případy) jsou všechny písně v rámci jednotlivých podkapitol řazeny od nejstarších směrem k nejmladším. Toto rozhodnutí nám zavřelo dveře k pozdějším přeskupením písní tak, aby lépe "vycházely" do stránek. Protože paralelně probíhala sazba chorálníku, nebylo možné už pořadí měnit. Zároveň jsme nechtěli prázdným místem výrazně navyšovat stránkový rozsah zpěvníku. Jsme si vědomi, že obracení stránek uprostřed písní je velmi nešťastné a byli bychom to dnes řešili jinak a lépe.
 

Proč nemají všechny písně akordy?

Přečtěte si prosíme více na stránce o kytarovém doprovodníku.

Proč mají některé texty ve zpěvníku své číslo a některé ne?

Rozlišujeme texty číslované, jež jsou vhodnější ke společné recitaci (žalmy, vyznání víry, některé modlitby) a texty, které jsou určeny spíše k osobní modlitbě či meditaci, ty jsou zapsány kurzivou a číslo nemají. 
 

Některé písně mají noty bez nožiček. To je chyba?

Rozhodně ne. Tento zápis (tzv. moderní chorální notace) slouží u některých písní, kde je rytmus volnější, aby se přizpůsobil přirozené deklamaci textu. Více o tom si můžete přečíst v Předmluvě zpěvníku na straně 20.
 

Jak se zpěvníkem dále pracovat? Kdo nám pomůže?

Předáním zpěvníku práce jeho tvůrců neskončila. Chceme se podílet na tom, aby se církev seznamovala se zpěvníkem i písněmi, aby se brzo stal její bytostnou součástí. Řada písní je již nahraná na sdíleném hudebním úložišti SoundCloud. Další připravujeme. Můžete si také domluvit besedu či setkání nad zpěvníkem na Vašem sborovém či seniorátním setkání.

Chcete se zeptat na něco jiného? Napište nám to.

čtyřiplusdva=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Kam dál?