Společné písně ve starém a novém zpěvníku

Pro snazší seznámení s novým zpěvníkem jsme připravili tabulku, jejímž prostřednictvím můžete dohledat písně ze starých zpěvníků (EZ, Svítá) v novém:

Zobrazit tabulku

Tabulka je průběžně aktualizována jako živý materiál. Přibývají také odkazy na biblické texty. Za pomoc s přípravou děkujeme Ewě Jelinek a Jiřímu Pejlovi.

Stáli byste o další podobné materiály? Napište nám, o jaké.

Kam dál?