Kdo Bohu ve všem oddává se

Licence: proprietární (pouze Evangelický zpěvník)
Engraved by Verovio 4.1.0 1. Kdo jej Bo Bůh hu i ve v těž všem kých od vi chřic ča se se a v svých v něm kří své del sklá stí nu dou u chrá ní, ní. V něj, v Nej vyš ší ho, ru mít, toť sil hrad a moc štít.
1. Kdo Bohu  ve všem  oddává se
a v něm své  skládá doufání,
jej Bůh  i v těžkých vichřic  čase
v svých křídel  stínu uchrání.
V něj, v Nejvyššího,  víru mít,
toť silný  hrad a mocný štít.
2. Nu, ztiš  se, duše,  ztiš se  cele
a svěř se  Páně vedení,
neb moudrá  ruka Stvořitele
vše řídí  k tvému spasení.
On, jenž  nám v Kristu  Otcem jest,
ví nejlíp,  jak nás  k cíli vést.
3. Bůh k zármutku  i k radování
zná příhodnost  i pravý čas;
on po  kratičkém zkušování
k nám v milosti  se vrací  zas,
a dřív než  kdo se  naděje,
svým k pomoci  zas přispěje.

Nástroje

Zjednodušit zobrazení
Velikost písma
Blokovat zhasínání displeje

Nahrávky