Lidé, kteří stojí za novým zpěvníkem

Na zpěvníku se v průběhu let podílely přibližně tři desítky lidí, převážně dobrovolnicky. Podíl této práce už nikdo nespočítá. V pozdějších fázích díla byli angažováni také další odborníci: hudební vědci, znalci jazyka, práva, typografie či notosazby.

Tvůrčí skupina | Skupina pro chorálník | Skupina pro kytarový doprovodník | Další odborní spolupracovníci

 

Tvůrčí skupina pro přípravu nového zpěvníku

Osmičlenný tým pověřený synodní radou, který zodpovídá za obsah celého díla. Scházel se přibližně šestkrát do roka ke dvoudenním intenzivním jednáním, v mezidobí jednotliví členové pracovali na svých svěřených úkolech.

Miloslav Esterle (předseda)
Houslista, pedagog, sbormistr, ředitel ZUŠ ve Starém Plzenci. Dlouhodobě se podílí na přípravě zpěvníků i na dalších hudebních projektech církve. Sám je autorem řady písní a mnohých textů. 

Romana Čunderlíková
Farářka ČCE v Kolíně. Ve skupině pro nový zpěvník se zvláště věnovala koordinaci aktivit spojených s obří agendou autorských práv.

Pavel Hanych
Teolog, hudebník, aktuálně pracuje v ekumenickém a mezinárodním oddělení ČCE. V posledních třech letech měl jako koordinátor na starosti vydání celého díla.

Daniel Heller
Evangelický farář ve Valašském Meziříčí. Překladatel a autor písňových textů a melodií. Oblastí jeho zájmu je liturgika, proto se v týmu věnoval také přípravě textových částí nového zpěvníku.

Pavel Křivohlavý
Evangelický farář, nyní působí jako novinář v Ústeckém kraji. Je autorem řady písní. Ve zpěvníkovém týmu měl na starosti mimo jiné novější písně (Svítá, moderní zpěvníky). 

Ladislav Moravetz
Celocírkevní kantor ČCE, varhaník, hudební pedagog, sbormistr,  skladatel a autor řady nových písní. Dlouhodobě se podílí na hudebním životě celé církve. Vedl skupinu varhaníků, která připravovala nový chorálník.

Daniela Švandová
Pedagožka, odbornice na český a anglický jazyk, učitelka na gymnáziu v Brně. Ve zpěvníku měla na starosti vše kolem jazykových korektur a správného užití češtiny u všech písní. 

Ondřej Titěra
Evangelický farář, náměstek synodního seniora. Ve zpěvníkovém týmu měl kromě jiného na starosti řadu organizačních věcí včetně koordinace prací s vedením církve, neboť je sám členem synodní rady.

 

 

Skupina pro přípravu varhanního chorálníku

Podklady k varhanním doprovodům připravovalo sedm varhaníků a zkušených hudebníků z řad církve. Více o tom, jak taková práce vypadala, můžete číst například zde.

Ladislav Moravetz (vedoucí skupiny)
Celocírkevní kantor ČCE, varhaník, hudební pedagog, sbormistr,  skladatel a autor řady nových písní. Dlouhodobě se podílí na hudebním životě celé církve. 

Jakub Dvořáček
Klavírista, skladatel, hudební pedagog, člen známého jazzového uskupení Noční optika. Do chorálníkové skupiny nastoupil v poslední fázi od roku 2017, podílel se na doprovodech spirituálů a jazzových písní.

Jiřina Dvořáková Marešová
Varhanice, improvizátorka a pedagožka na HAMU a Pedagogické fakultě UK v Praze. Hraje sólově s významnými českými sólisty i soubory. Působí ve sboru ČCE v Praze u Klimenta. 

Ester Moravetzová
Varhanice, hudební pedagožka, angažuje se v oblasti vzdělávání církevních varhaníků a působí na Semináři církevní hudby Evangelické akademie. Vedle pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí.

Jiří Schneider
Bývalý diplomat, absolvent Semináře církevní hudby Evangelické akademie, působí jako sborový kantor v evangelickém sboru v Praze-Střešovicích. Od roku 2021 synodní kurátor ČCE.

Daniela Eklová
Vyučuje hru na klavír na základní umělecké škole a je také lektorkou hry na varhany na Semináři církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). Jako členka Spolku evangelických církevních hudebníků (SECH) se podílí na rozvoji církevní hudby v evangelických sborech.

Lukáš Vendl
Varhaník, hudební pegagog a lektor.  Působí jako kantor v ČCE, vede soubor barokních nástrojů Harmonia delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume.

 

 

Skupina pro přípravu kytarového doprovodníku

Protože je třeba občas doprovázet bohoslužby také na kytaru a ve zpěvníku kytarové značky u všech písní být nemohou, vznikl zcela nový doprovodník právě pro tyto účely. Na jeho přípravě se podílela čtveřice lidí, kteří mají nejen s kytarovým doprovodem bohoslužeb bohaté zkušenosti.

Jiří Schneider (koordinátor skupiny)
Bývalý diplomat, absolvent Semináře církevní hudby Evangelické akademie, působí jako sborový kantor v evangelickém sboru v Praze-Střešovicích. Od roku 2021 synodní kurátor ČCE.

Jiří Bureš
Farář ČCE v Boskovicích. Hraje na klavír, pozoun a kytaru, je organizátorem divadelních kurzů a také členem spolku Consonare – evangelických pozounových sborů.

Petr Gallus
Proděkan UK ETF, vyučující na katedře systematické teologie a na katedře teologické etiky. Zajímá se o rozhovor teologie a filosofie, vášnivě rád hraje tenis a poslouchá jazz.

Klára Hanychová
Učitelka 1. stupně ZŠ a speciální pedagožka. Aktivní hudebnice, autorka písní, členka folkového dua Klára&Markéta. V poslední fázi díla se významně zasadila také o dokončení náročné agendy autorských práv.

 

 

Další spolupracovníci z odborných řad

Na zpěvníkovém díle ise podíleli také další experti, jež jsme oslovili s prosbou o pomoc s jednotlivými úkoly. Tito profesionálové jsou nezbytnou zárukou kvality výsledného díla. Jsme za ně rádi.

Eliška Baťová
Hudební pedagožka a vědkyně. Měla na starosti hymnologické korektury všech písní. Odborným srovnáním vybraných melodií s prameny přinášela Eliška návrhy k úpravám či pročištění jednotlivých písní, o nichž se potom dále jednalo.  

Frederik Pacala a Vojta Esterle
Dvojice sazečů měla na starosti digitální sazbu hotových písní. Jakmile byla píseň hotová a „úspěšně“ prošla všemi korekturami, připravili sazeči její podobu v notové osnově pro zpěvník, později i pro kytarový doprovodník.

Filip Halama
Grafik Filip Halama měl na starosti celkovou grafickou podobu zpěvníku a chorálníku, zvenčí i zevnitř. Podílel se také na grafické podobě a úpravách dat pro mobilní aplikaci a všechny elektronické verze.

Jonáš Hájek
Muzikolog a hudební editor, jinak také básník a literární překladatel. Měl na starosti především korektury notové sazby a v menší míře i textů zpěvníku.

Jaromír Návrat
Profesionální notosazeč Jaromír Návrat měl na starosti sazbu obou dílů chorálníku, na níž spolupracoval v úzkém kontaktu s Ladislavem Moravetzem.

Michal Plzák
Ředitel nakladatelství Kalich měl na starosti předtiskovou přípravu a závěrečné korektury. Zprostředkoval také tisk zpěvníku i chorálníku, obojí nakonec v České republice.

Michaela Kopecká
S advokátkou Michaelou Kopeckou, členkou ČCE, jsme navázali spolupráci v oblasti autorských práv. Měla na starosti především licenční smlouvy zahraničních autorů a nakladatelství.

Radmila Včelná
Evangelická farářka v Brně a předsedkyně Poradního odboru liturgického stála spolu s členem zpěvníkové tvůrčí skupiny Danielem Hellerem u zrodu textových (nepísňových) částí nového zpěvníku. 

Matouš Vanča
Pracuje jako vývojář mobilních aplikací a v této oblasti se také podílel a podílí na přípravě zpěvníku. Je autorem také aplikací pro starý zpěvník, Svítá nebo pro Sjezd evangelické mládeže.

Kam dál?