Příběh nového zpěvníku

Nový evangelický zpěvník vyšel v adventu 2021. V kontextu ČCE jde o zásadní událost: nový zpěvník, jež se přímo podílí na každodenním životě církve, vyšel po více než 40 letech. Přípravná tvůrčí skupina jej chystala s důrazem na obsahovou pestrost, která se projevila nejen relativně vysokým počtem písní (789 písní a dalších textových útvarů), ale také zařazením zcela nových forem (nejen) bohoslužebného zpěvu (například responsoriální žalmy). Zdrojem materiálu byl jak předchozí zpěvník a další zpěvníky ČCE (asi 60 % obsahu), tak také nové či nově objevené písně: „dvorních“ autorů z ČCE (Moravetz, Pejla, Esterle, M. Rejchrt a mnozí další), písně z české ekumeny i z četných zahraničních zdrojů. Texty a nápěvy stávajících písní prošly v mnoha případech drobnými nebo i většími úpravami.

Autorský tým čelil v průběhu přípravy řadě výzev. Například nesmírně složité a také nákladné agendě autorských práv. Práva musela být ošetřena téměř u 600 písní. Nezbytné v dnešní době bylo uvažování o digitálních výstupech, jako je tento webový portál a mobilní aplikace. Všechna data ke zpěvníku jsou k dispozici i elektronicky. Současně se zpěvníkem vyšel tiskem i tzv. chorálník, tedy soubor doprovodů pro varhany či klávesové nástroje. Volání církve po zpřístupnění snazších doprovodů např. pro kytaru bylo vyslyšeno přípravou zvláštního tzv. kytarového doprovodníku. Ten je v elektronické podobě, dokončen bude počátkem roku 2022.

Na celém díle pracovala převážně dobrovolnicky osmičlenná tvůrčí skupina podporována dalšími spolupracovníky, kteří připravovali varhanní a kytarové doprovody. V pozdější fázi přípravy zpěvníku se připojila také řada externích spolupracovníků z oblasti hymnologie, grafiky a typografie, notové sazby či práva. Celkem v průběhu času na zpěvníku pracovalo přes 30 lidí.

V uvažovaném nákladu tištěného zpěvníku zpočátku převažovaly spíše střízlivé počty. Zájem o předobjednávky však významně předčil očekávání, takže celkový náklad činil nakonec 27 000 výtisků zpěvníku a 1500 chorálníků. Zpěvník ještě před tiskem objednala naprostá většina sborů církve, což je nadějí, že se dílo rychle stane součástí jejího života. Autoři a autorky zpěvníkového díla podle svých možností budou rádi i nadále u uvádění zpěvníku v církvi

Děkujeme Nadačnímu fondu Věry Třebické-Řivnáčové za významnou finanční podporu zpěvníkového díla.

 

Kam dál?